Agudo

web2

t: 504 426 710 e: pawel@agudo.pl

MongoDB - wstęp do słownikowej bazy danych w PHP

Data: 16.02.2010

MongoDb jest słownikową bazą danych napisaną w języku C++. Główne atuty projektu to skalowalność, wydajność i brak narzutu na ilość kluczy w kolekcji(tabeli). Czyli przykładowo dokument(wiersz) z kolekcji users może wyglądać tak.

$users = array(
	'0' => array(
			'login' => 'user1',
			'password' => '@#$DF@#rfdfg',
			'sex'	=> 'm'
	),
	'1' => array(
			'login' => 'user2',
			'password' => '2343423423g',
			'sex'	=> 'm'
			'www' => 'http://agudo.pl',
			'description' => 'MongoDB php'
			'e-mail' => 'agudo@example.org'
	),
);

Poniżej opisze kilka podstawowych operacji wykorzystując sterownik PHP.

Czytaj całość