Agudo

web2

t: 504 426 710 e: pawel@agudo.pl

Uruchamiamy serwer Apache PHP MySql na Maku

Data: 03.01.2010

W tym wpisie postaram się przedstawić pokrótce sposób instalacji i podstawowej konfiguracji przy pomocy MacPorts serwera Apache, MySQL, PHP na komputerze firmy Apple. MacPorts jest programem umożliwiającym łatwą i szybką instalacje oprogramowania, coś na wzór portów z systemów BSD.

1. Pierwszym krokiem zatem będzie pobranie i zainstalowanie MacPorts z oficjalnej strony http://www.macports.org/

2. Odpalamy terminal i wpisujemy, dzięki temu zaktualizujemy porty.

sudo port -d selfupdate

1. MySQl

sudo port install mysql5-server Czekamy dłuższą chwilę, można w tym czasie zrobić sobie herbatę, następnie wpisujemy kolejne komendy konfigurujące mysql-a sudo -u mysql mysql_install_db5
sudo chown -R mysql:mysql /opt/local/var/db/mysql5/
sudo chown -R mysql:mysql /opt/local/var/run/mysql5/
sudo chown -R mysql:mysql /opt/local/var/log/mysql5/

Możemy teraz uruchomić serwer wpisując

sudo /opt/local/lib/mysql5/bin/mysqld_safe

Teraz ustawimy hasło dla użytkownika root

mysqladmin5 -u root -p password TWOJE_HASŁO

I teraz rzecz przez którą powstał ten tekst. Miałem problem z połączeniem się z serwerem MySQL z poziomu PHP. Przez terminal wydawało się, że wszystko jest jak najbardziej porządku, natomiast podczas próby łączenia się przykładowo za pomocą mysql_connect() otrzymywałem nie miłą informacje "ERROR 2002 (HY000): Can\'t connect to local MySQL server through socket". Jednak wszystko udał się "naprawić" za pomocą jednej prostej komendy, a dokładniej chodzi o utworzenie powiązania.

sudo ln -s /opt/local/var/run/mysql5/mysqld.sock /tmp/mysql.sock

2. Apache

sudo port install apache2

Czekamy chwilkę i mamy gotowego Apacha, aby go uruchomić i przetestować wystarczy wpisać do terminala

sudo /opt/local/apache2/bin/apachectl start

Jeśli po wejściu na http://localhost/ ukaże się nam w przeglądarce tekst "It`s work!" to jesteśmy w domu. Pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu "/opt/local/apache2/conf/"

3. PHP

sudo port install php5 +apache2

Pozostało nam jeszcze skonfigurowanie Apacha aby interpretował pliki php. Otwórz plik httpd.conf znajduje się on w katalogu /opt/local/apache2/conf/ poszukaj "DirectoryIndex index.html" i zamień to na "DirectoryIndex index.php index.html". Następnie wykonaj te komendy w terminalu

cd /opt/local/apache2/modules
sudo /opt/local/apache2/bin/apxs -a -e -n "php5" libphp5.so
Teraz musimy tylko ustawić plik php.ini przechodzimy do katalogu cd /opt/local/etc/php5 i w zależności od potrzeb mamy dwie możliwości sudo cp php.ini-production php.ini lub sudo cp php.ini-development php.ini

Do zastosowań "domowych" polecam ten drugi plik. To było by na tyle, restartujemy serwer apache

sudo /opt/local/apache2/bin/apachectl restart

i zabieramy się do pracy.